. . .

ไม่มีบ่อนแล้วใครเดือดร้อน บาคาร่าออนไลน์

ใน บาคาร่าออนไลน์ อดีตเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2557 ในช่วงกลางปีก่อนหน้านี้สำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมีทหารเข้ามาควบคุมดูแลและบริหารประเทศทั้งหมด โดยปราศจากนักการเมืองและข้าราชการที่น้ำไม่ดีออกไปจากสายป่านแล้วนั้น เรื่องที่เห้นการเปลี่ยนแปลงเลยก็จะเป็นเรื่องของการทุจริตและสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่าง ทำให้ประเทศไทยเราเองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและมีทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย แต่ในเชิงของการ

ไม่มีบ่อนแล้วใครเดือดร้อน
ไม่มีบ่อนแล้วใครเดือดร้อน

บริหารประเทศชาติในตอนนี้ก็จึงกลายเป็นทหารเป็นผู้ถือครองอำนาจ แม้กระทั่งในวงการตำรวจเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงและอย่ภายใต้การควบคุมของทหารทั้งสิ้นในกรณีที่คณะ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศนั้นก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของบ่อนการพนัน บาคาร่าออนไลน์ และสิ่งผิดกฎหมยหรือแม้กระทั่งการทุจริตของภาครัฐเองก็ต้องมีการจับกุมและถูกดำเนินคดีไปในที่สุด ก็คงได้รับรู้รับทราบกันตามข่าวในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์หรือ

วิทยุและหนังสือพิมพ์ก้ดี ถ้าจะพูดถึงเรื่องของวงการตำรวจและบ่อน   ที่มีในไทยนั้นก็เป็นบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น เนื่องจากประเทศไทยเราเองไม่เคยมีกฎหมายว่าด้วยการพนันเสรี ฉะนั้นผู้ใดฝ่าฝืนเปิดให้บริการบ่อนการพนันต่างๆ มีการเล่นเกมการพนันทุกชนิดและมีการแลกเปลี่ยนทรัพยสินกันโดยไม่พึงประสงค์ก็ต้องถูกสั่งปิดและดำเนินคดีในที่สุด สำหรับในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดหลายๆ แห่ง อย่างเช่น

ไม่มีบ่อนแล้วใครเดือดร้อน
ไม่มีบ่อนแล้วใครเดือดร้อน

เชียงใหม่ ภูเก้ต ขอนแก่น โคราช หรือตามจังหวัดต่างๆ ที่มีนักการเมืองหรือข้าราชการตำรวจค่อยรับผลประโยชน์จากธุรกิจนี้ในหนึ่งเดือนมีจำนวนเงินจ่ายส่วยนับหลายล้านบาทเลยทีเดียว ล่าสุดก็มีเสียงออกมาจากตำรวจนครบาลที่ในอดีตเคยมีรายได้จากการเก็บค่าส่วยเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักเลยก็ว่าได้ ถ้าเป็นนายตำรวจชั้นประทวนก้จะมีรายได้น้อยกว่านายตำรวจชั้นสัญญาบัติ ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจน้อยกว่าก็ต้องรับส่วยที่มีจำนวนเงิน

น้อยลงไป แต่ธุรกิจเรื่องของบ่อนการพนันนี้มันมีมานานกว่าหลายสิบปี ก่อนที่คณะ คสช จะเข้ามาควบคุมดูแล จึงทำให้ธุรกิจนี้มันล่มสลายไปในที่สุด แต่กว่าจะมาควบคุมก็ทำให้ในอดีตนั้นการจ่ายส่วนระหว่างบ่อนการพนันกับนายตำรวจก็เป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้ว ก็คล้ายๆ กับว่าธุรกิจบ่อนการพนันก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่นายตำรวจบางนายยังมียศมีตำแหน่งที่ระดับล่างพอเมื่อธุรกิจมันเติบโตไปพร้อมๆ กับการสนิทสนมของนายตำรวจนั้นๆ ยศหรือตำแหน่งของนายตำรวจนั้นๆ ก็เติบโตไปเป็นระดับผู้บังคับยัญชาตามไปด้วย